28 grudnia, 2020

Netwise S.A. zakwalifikowana przez GPW do segmentu NC Focus

W najnowszych komunikacie z dnia 2020-12-28 Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że zakwalifikowała Netwise do segmentu spółek wartych uwagi na NewConnect (NC Focus).

Do segmentu NC Focus należy wg najnowszej klasyfikacji 99 spółek spośród 374 spółek notowanych na NewConnect. Kryteria, które spółka musi spełnić, są następujące:

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

  1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
  2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
  3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
  4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
  5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
  6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
  7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Wyniki i stabilny wzrost Netwise od kilku kwartałów znalazł odbicie w podniesieniu statusu Netwise S.A. I przeniesieniu do segmentu NC Focus z NC Base.

Więcej informacji o segmentach rynku NewConnect: https://newconnect.pl/segmenty-rynku