10 marca, 2021

Netwise i Microsoft będą współtworzyć globalną platformę przyspieszającą dystrybucję szczepionek

Najnowsze technologie w walce z pandemią

Microsoft, wraz z kilkoma partnerami z całego świata, zainicjował pracę nad platformą Vaccination Management Platform, która będzie wspierać narodowe programy szczepień, umożliwiając m.in. rejestrację pacjentów i dostawców, planowanie szczepień, raportowanie, a także przygotowywanie prognoz i analiz. Już 22 marca do grona jej twórców dołączy Netwise.

 

Netwise dołączył do elitarnego grona partnerów Microsoft z całego świata takich jak: Accenture, Avanade, Ernst & Young i Mazik Global.

 

Eksperci firmy będą odpowiedzialni za część systemu opartą o Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Power Platform. Dodatkowo, rozwiązania oparte na danych i sztucznej inteligencji (w tym Power BI) pomogą dostarczyć praktycznych informacji na temat przebiegu szczepień, które umożliwią zarówno władzom rządowym i samorządowym, jak i pracownikom ochrony zdrowia podejmowanie świadomych decyzji w zakresie poprawy jakości edukacji na temat szczepień i uniknięcia zakłóceń w dostawach.

– To dla nas ogromne wyróżnienie, że Microsoft wybrał nas na swojego partnera w globalnej walce z pandemią. Największą satysfakcję czujemy, gdy nasze projekty wspierają realne zmiany, które dzieją się na naszych oczach
 
mówi założyciel Netwise i ekspert CRM, Jakub Skałbania, który z ramienia Netwise USA odpowiadał za rozmowy z Microsoft.
Platforma, która przynosi realne zmiany w walce z COVID-19

Celem, który przyświeca twórcom platformy Vaccination Management jest zapewnienie kompleksowej informacji na temat przebiegu procesu szczepień, zarówno obywatelom oraz administratorom szczepionek, jak również świadczeniodawcom opieki zdrowotnej. Oznacza to, że dzięki platformie można będzie rejestrować i umawiać pacjentów na wizyty szczepionkowe, a także tworzyć centra dowodzenia i reagowania w sytuacjach kryzysowych, za pośrednictwem systemu. W razie gdyby coś poszło nie tak – na przykład z powodu nieprawidłowego działania zamrażarki do szczepionek lub problemów z dostawą. Z kolei producenci i dystrybutorzy szczepionek będą mogli przeglądać dane dotyczące możliwości przechowywania produktu i dostępności personelu medycznego, aby upewnić się, że dostawy są odbierane i obsługiwane w bezpieczny sposób. Dostawcy m.in. zmonitorować poziomy zapasów, a także temperaturę fiolek, aby pomóc szybko dostarczyć szczepionkę pacjentom. Platforma ta umożliwi także podgląd wydawanych recept i dostaw materiałów medycznych oraz usprawni raportowanie. Dzięki temu dostawcy usług medycznych i apteki zmonitorują skuteczność konkretnych partii szczepionek, a pracownicy służby zdrowia łatwo podsumują całościowo proces szczepień

Rola Netwise w globalnym projekcie Vaccination Management Platform

Biorąc pod uwagę globalną skalę pandemii, rola technologii jest kluczowa. We współpracy z Microsoft stworzono już wiele rozwiązań do zarządzania szczepionkami opartych na technologiach Microsoft, w tym Microsoft Azure, Dynamics 365, Power BI i Power Platform. Jakub Skałbania podkreśla, że wyzwań w czasie tego rocznego projektu będzie bardzo wiele:

– Nasza rola będzie polegać na dostarczeniu rozwiązania, które będzie wykorzystywane globalnie. Takie połączenie możliwości technologii cyfrowych, naszych innowacji i partnerstwa strategicznych podmiotów biorących udział w tworzeniu platformy Microsoft Vaccination Management Platform to realny, duży krok w walce o zdrowie publiczne i bezpieczeństwo nas wszystkich

 

– przyznaje Skałbania.

Więcej na temat Vaccination Management Platform można przeczytać na następujących stronach: