Cloud Platform ósmą kompetencją Microsoft dla Netwise​

Prawidłowo zbudowana aplikacja biznesowa w chmurze (w tym system CRM) wymaga znacznie więcej niż dobrej platformy CRM. Często musimy budować w chmurze komponenty integracyjne, bazy danych i aplikacje wielostronne. Wykorzystanie Microsoft Cloud (Azure i Office 365) w naszych projektach jest dla nas naturalnym wyborem, ze względu stabilność oraz innowacyjność rozwiązań.

Dowiedz się więcej