Netwise S.A. przejął spółkę Atteli. To początek budowy silnej grupy

Notowana na NewConnect spółka Netwise S.A. przejęła 100% udziałów w Atteli sp. z o. o., która od 10 lat wdraża systemy CRM i rozwija aplikacje biznesowe, a od ponad roku koncetruje się na budowaniu kompetencji wokół technologii Microsoft. Transakcja oznacza ruch w kierunku konsolidacji rynku i budowy grupy Netwise, która posiadać będzie spółki wdrażające systemy CRM w Polsce i Europie.

Dowiedz się więcej