Zarząd Spółki Netwise S.A. będzie skupował własne akcje. Część z nich zaoferuje pracownikom i współpracownikom​

Walne Zgromadzenie Netwise S.A. upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych. To pierwszy krok w kierunku zaoferowania tych walorów pracownikom i współpracownikom w ramach przyszłego programu motywacyjnego. Na skup akcji Zarząd Spółki może wydać z własnych środków nawet 3,6 mln złotych.

Dowiedz się więcej